Falowniki Vacon – sterowanie silnikiem

znajdujesz się w: Vacon / tagi: , , , , , ,

Produkt niedostępny w naszym sklepie do odwołania

Falowniki Vacon – sterowanie silnikiem

Sterowanie silnikiem przez falownik Vacon jest oparte na bezczujnikowym sterowaniu wektorowym z adaptacyjnym modelem silnika oraz zaawansowanym układem ASIC. Sterowanie wektorowe jest realizowane w systemie współrzędnych strumienia stojana.
Tego rodzaju sterowanie jest niewrażliwe na zmiany parametrów silnika, nie wymaga też przeprowadzania skomplikowanych obliczeń angażujących duże moce obliczeniowe.

Sterowanie wektorowe bez sprzężenia zwrotnego

Obliczanie wektora strumienia dokonywane jest co milisekundę, na podstawie mierzonych wartości chwilowych. Wartości te przekazywane
są do procesora, gdzie na podstawie modelu silnika obliczany jest moment i strumień.
W obliczeniach nie korzysta się z członów całkujących, gdyż mogą być przyczyną problemów ze względu na .pływanie. powodowane niedokładnością parametrów i pomiarów lub zmianami wartości elementów. Wartość oraz kierunek napięcia silnika pochodzi z układu ASIC, a zatem błędy pomiarowe nie mają wpływu na dane wyjściowe z układu. Adaptacyjny model silnika, poza parametrami silnika, uwzględnia również przemiennik częstotliwości oraz kabel łączący go z silnikiem, gwarantując tym samym dobrą kontrolę stanu silnika.

Precyzyjne sterowanie

Dokładność dynamiczna sterowania w pętli zamkniętej jest osiągana w przemiennikach Vacon przy metodzie bezczujnikowego sterowania wektorem strumienia.

  • błąd prędkości w warunkach statycznych jest mniejszy niż 0,5 %
  • czas narastania momentu jest mniejszy od 10 ms
  • nie występują tętnienia momentu
  • brak wrażliwości na wibracje rezonansowe
  • duży moment rozruchowy: 200 %
  • duży prąd rozruchu: 2,5 x ICT
  • nadaje się do wielosilnikowych systemów napędowych
  • do zastosowań szybkoobrotowych(max. częstotliwość wyjściowa 7200 Hz)

Falowniki Vacon
Moment napędowy pozbawiony jest tętnień, co ma szczególne znaczenie w napędach z przekładniami. Naprężeń w przekładniach i sprzęgłach spowodowanych zbyt szybkimi reakcjami dynamicznymi można uniknąć ustawiając precyzyjnie czas reakcji momentu odpowiednim parametrem w aplikacji ze sterowaniem momentem.

Sterowanie wektorowe ze sprzężeniem zwrotnym

Bez sprzężenia zwrotnego nie można sterować momentem przy zerowej prędkości. Jeżeli wymagany jest mniejszy błąd prędkości niż 0,5 %, konieczne jest zastosowanie sterowania silnikiem ze sprzężeniem zwrotnym z enkodera. Sprzężenie zwrotne lub sterowanie w pętli zamkniętej jest łatwo osiągalne w przemiennikach Vacon.
Falowniki Vacon